• Задача 6. Решение:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    char s;
    cin>>s;
    switch(s)
    {
  	case ‘0’:cout<<”нула"; break;
  	case ‘1’:cout<<”едно"; break;
  	case ‘2’:cout<<”две"; break;
  	case ‘3’:cout<<”три"; break;
  	case ‘4’:cout<<”четири"; break;
  	case ‘5’:cout<<”пет"; break;
  	case ‘6’:cout<<”шест"; break;
  	case ‘7’:cout<<”седем"; break;
  	case ‘8’:cout<<”осем"; break;
  	case ‘9’:cout<<”девет"; break;
  	default :cout<<”не сте въвели цифра”;
    }
    return 0;
  }
  

  Задача 7. Решение:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    unsigned int k;
    cin>>k;
    switch(k)
    {
  	case 1  :cout<<’I’<<endl; break;
  	case 5  :cout<<’V’<<endl; break;
  	case 10 :cout<<’X’<<endl; break;
  	case 50 :cout<<’L’<<endl; break;
  	case 100 :cout<<’C’<<endl; break;
  	case 500 :cout<<’D’<<endl; break;
  	case 1000:cout<<’M’<<endl; break;
  	default :cout<<”няма такава римска цифра”;
    }
    return 0;
  }
  

  Задача 8. Когато месецът е февруари, трябва да се направи проверка дали годината е високосна. Една година е високосна, когато тя се дели на 4 без остатък. Специално правило се прилага, когато последните две цифри на годината са нули. Тогава допълнителното условие годината да е високосна е да се дели на 400 без остатък. Това се изразява чрез следното съставно логическо условие:

  (((year%4==0)&&(year%100!=0))||(year%400==0))

  Решение:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()	
  {
    unsigned int month,year;
    cin>>month>>year;
    switch(month)
    {
     case 2 :if((year%4==0&&year%100!=0)||(year%400==0))
            cout<<29<<endl;
          else cout<<28<<endl; break;
     case 1 :
     case 3 :
     case 5 :
     case 7 :
     case 8 :
     case 10 :
     case 12 :cout<<31<<endl; break;
     case 4 :
     case 6 :
     case 9 :
     case 11 :cout<<30<<endl; break;
     default :cout<<”няма такъв месец”;
    }
  return 0;
  }
  

  Задача 9.

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
   unsigned int day,month,year;
   cin>>day>>month>>year;
   switch(month)
   {
  	case 2 : if(day<28) day++;
  		   else
         {
  	     if((day==28&&year%4==0&&year%100!=0)||(year%400==0))
  		   day++;
  		   else {day=1;month++;}
         }break;
    case 1 :
  	case 3 :
    case 5 :
  	case 7 :
  	case 8 :
  	case 10 : if(day<31)day++;
  		   else {day=1;month++;} break;
  	case 12 : if(day<31)day++;
  		   else {day=1;month=1;year++;} break;
  	case 4 :
  	case 6 :
  	case 9 :
  	case 11 : if(day<30)day++;
  		   else {day=1;month++;} break;
   }
   cout<<day<<” ”<<month<<” ”<<year<<endl;
   return 0;
  }
  
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.