• Задача 12.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main()
  {
  	int A[10] = {0}, sizeA;
  	int *pA = A;
  
  	// Въвежда се размерността на масива
  	std::cout << "Input size A: ";
  	std::cin >> sizeA;
  
  	// Въвеждат се елементите на масива
  	std::cout << "Input array:" << std::endl;
  	int i=0;
  	while(i<sizeA) {
  		std::cout << "A[" << i << "]= ";
  		std::cin >> *pA++;
  		i++;
  	}
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Насочва указателя към началото на масива (нулевия елемент)
  	pA = A;
  
  	int min, max;
  	min = max = *pA;
  
  	i=0;
  	while(i++<sizeA) {
  		if( min > *pA ) min = *pA;
  		if( max < *pA ) max = *pA;
  		pA++;
  	}
  
  	// Извежда намерените стойности
  	std::cout << "Max: " << max << std::endl;
  	std::cout << "Min: " << min << std::endl;
  	std::cout << "Max-Min: " << (max-min) << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  

  Задача 13.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main()
  {
  	int B[20] = {0}, sizeB;
  	int *pB = B;
  
  	// Въвежда се размерността на масива
  	std::cout << "Input size B: ";
  	std::cin >> sizeB;
  
  	// Въвеждат се елементите на масива
  	std::cout << "Input array:" << std::endl;
  	int i=0;
  	while(i<sizeB) {
  		std::cout << "B[" << i << "]= ";
  		std::cin >> *pB++;
  		i++;
  	}
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Насочва указателя към началото на масива (нулевия елемент)
  	pB = B;
  
  	double positiveNumbersSum = 0.0;
  	int negativeNumbersCnt = 0;
  
  	i=0;
  	while(i++<sizeB) {
  		if( *pB >= 0) positiveNumbersSum += *pB;
  		else negativeNumbersCnt++;
  		pB++;
  	}
  
  	// Извежда намерените стойности
  	std::cout << "Sum of positive numbers: "  << positiveNumbersSum << std::endl;
  	std::cout << "Count of negative numbers: " << negativeNumbersCnt << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  

  Задача 14.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main()
  {
  	int C[30] = {0}, sizeC;
  	int *pC = C;
  
  	// Въвежда се размерността на масива
  	std::cout << "Input size C: ";
  	std::cin >> sizeC;
  
  	// Въвеждат се елементите на масива
  	std::cout << "Input array:" << std::endl;
  	int i=0;
  	while(i<sizeC) {
  		std::cout << "C[" << i << "]= ";
  		std::cin >> *pC++;
  		i++;
  	}
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Насочва указателя към началото на масива (нулевия елемент)
  	pC = C;
  
  	/* След края на следващия цикъл брояча i с равен на индекса
  	 на елемента след 1-вия отрицателен, а указателя pC е насочен
     към отрицателния елемент */
  	i=0;
  	while( i++<sizeC && *pC >= 0) pC++;
  
  	std::cout << "First negative number: " << *pC++ << std::endl;
  
  	double sum = 0.0;
  	while( i++<sizeC ) sum += *pC++;
  
  	std::cout << "Sum: " << sum << std::endl;
  
  	return 0;
  }
  
  

  Задача 15.

  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main()
  {
  	int D[40] = {0}, sizeD;
  	int *pD = D;
  
  	// Въвежда се размерността на масива
  	std::cout << "Input size D: ";
  	std::cin >> sizeD;
  
  	// Въвеждат се елементите на масива
  	std::cout << "Input array:" << std::endl;
  	int i=0;
  	while(i<sizeD) {
  		std::cout << "D[" << i << "]= ";
  		std::cin >> *pD++;
  		i++;
  	}
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Насочва указателя към началото на масива (нулевия елемент)
  	pD = D;
  
  	double evenNumbersSum=0.0;
  	int evenNumbersCnt = 0;
  	i=0;
  	while( i++ < sizeD ) {
  		if( *pD%2 == 0 ) {
  			evenNumbersSum += *pD ;
  			evenNumbersCnt++;
  		}
  		pD++;
  	}
  
  	if(evenNumbersCnt) {
  		std::cout << "Average of even numbers: " << (evenNumbersSum/evenNumbersCnt) << std::endl;
  	}
  	else {
  		std::cout << "Not found even numbers!" << std::endl;
  	}
  
  	return 0;
  }
  

  Задача 16.

  
  #include <iostream>
  
  using namespace std;
  
  int main()
  {
  	int E[40] = {0}, sizeE;
  	int *pE = E;
  
  	// Въвежда се размерността на масива
  	std::cout << "Input size E: ";
  	std::cin >> sizeE;
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Въвеждат се елементите на масива
  	std::cout << "Input array:" << std::endl;
  	int i=0;
  	while(i<sizeE) {
  		std::cout << "E[" << i << "]= ";
  		std::cin >> *pE++;
  		i++;
  	}
  	std::cout << std::endl;
  
  	// Насочва указателя към началото на масива (нулевия елемент)
  	pE = E;
  
  	double multiplay = 1;
  	bool foundMultiplay = false;
  	i=0;
  	while( i++ < sizeE ) {
  		if( *pE%3 == 0 ) {
  			multiplay *= *pE;
  			foundMultiplay = true;
  		}
  		pE++;
  	}
  
  	if(foundMultiplay) {
  		std::cout << "Multiplay: " << multiplay << std::endl;
  	}
  	else {
  		std::cout << "Not found multiples of 3!" << std::endl;
  	}
  
  	return 0;
  }
  
  
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.