• #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    char c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8;
    int d1,d2,d3;
    int t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,st,et,ft,br1=0,br2=0,m=3;
  
    cin>>c1>>c2>>c3>>c4>>c5>>c6>>c7>>c8;
    t1=c1-48;
    t2=c2-48;
    t3=c3-48;
    t4=c4-48;
    t5=c5-48;
    t6=c6-48;
    t7=c7-48;
    t8=c8-48;
  
    st=(t1*10+t2)*60+(t3*10+t4);
    et=(t5*10+t6)*60+(t7*10+t8);
    if (et<st) et=et+24*60;
    ft=et-st;
    cout<<ft/60<<" "<<ft%60<<endl;
  
    cin>>c1;
    if (c1=='#') c2=c1;
    else cin>>c2;
    if (c1>='A' && c1<='Z') br1++;
    if (c2>='A' && c2<='Z') br1++;
    if (c2>='a' && c2<='z') {br2++; br1--;}
    if (c2>='0'&&c2<='9') {d2=c2-48;br1=br1+d2;}
    if (c2=='#') c3=c2;
    else cin>>c3;
    //cout<<m<<" "<<br1<<" "<<br2<<endl;
  
  
    while(c3!='#')
    {
        if (c3>='a' && c3<='z') {br2++; br1--;}
        if (c3>='A' && c3<='Z') br1++;
        if (c3>='0' && c3<='9')
        {
          if (c2>='a' && c2<='z') {d3=c3-48; br2=br2+d3-1; }
          if (c2>='A' && c2<='Z') {d3=c3-48; br1=br1+d3-1;}
          if (c2>='0' && c2<='9')
          {
            if (c1>='a' && c1<='z') {d3=c3-48; d2=c2-48; br2=br2-d2+d2*10+d3;}
            else {d3=c3-48; d2=c2-48; br1=br1-d2+d2*10+d3;}
          }
        }
        // cout<<m<<" "<<br1<<" "<<br2<<endl;
        m++;
        c1=c2;
        c2=c3;
        cin>>c3;
  
    }
  
    cout<<br1<<" "<<br2<<endl;
    return 0;
  }
  
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.