• Турнир за Купата на Декана, 2010, F. Гориво

  #include <iostream>
  #include <cstdio>
  #include <vector>
  using namespace std;
  int n,k,l,pos,a[10000],t;
  int mid,k1,m1;
  vector<int>b;
  
  bool can(int &mid)
  {
     k1=0;
     pos=mid;
     while(1)
     {
        int l1=-1;
        int r1=n;
        while (r1-l1>1)
        {
           m1=l1+(r1-l1)/2;
           if (a[m1]<=pos) l1=m1;
           else r1=m1;
        }
        k1++;
        if (l1==-1) l1++;
        pos=a[l1]+mid;
        if (pos>=l) break;
        if (k1>k) break;
     }
     if (k1>k) return 0;
     if (pos>=l)return 1;
  
  }
  
  int main ()
  {
    int left,right;
    scanf("%d",&t);
    for (int o=0; o<t; o++)
    {
      scanf("%d %d %d",&n,&k,&l);
      for (int i=0; i<n; i++) scanf("%d",&a[i]);
      left=0;
      right=l;
      while (right-left>1)
      {
         mid=left+(right-left)/2;
         if (can(mid)) right=mid;
         else left=mid;
      }
      b.push_back(right);
    }
    for (int i=0; i<t; i++) printf("%d\n",b[i]);
    return 0;
  }
  

  Турнир за Купата на Декана, 2010, A. Блага дума

  #include <cstdio>
  #include <vector>
  using namespace std;
  vector<string>a;
  string p,mp;
  char q;
  int main ()
  {
    int n;
    scanf("%d",&n);
    for (int i=0; i<n; ++i)
    {
      cin>>p;
      a.push_back(p);
    }
    
    for (int i=0; i<n; i++)
    {
      mp=a[i];
      int k=a[i].size();
      for (int j=0; j<k; j++)
      {
        q=a[i][0];
        a[i].erase(0,1);
        a[i]+=q;
        if (a[i]<mp) mp=a[i];
      }
      cout<<mp<<endl;
    }
      
    // system ("pause");
    return 0;
  }
  
 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.