Информатика
   
Низове

Определяне на дължината на стринг

Библиотеката string.h предоставя множество от функции за обработка на стрингове, като най-важните от тях се използват за намиране на дължина на стринг, копиране на един стринг в друг и сравняване на стрингове.


Дължината на стринг се определяне чрез функцията strlen.
а) Синтаксис:
strlen(<низ>);
Функцията има единствен параметър, който може да бъде произволна последователност от знаци, зададена като стринг. Функцията изчислява броя на знаците на параметъра и го връща като свой резултат от тип int.


б) Семантика:

Функцията обхожда стринга докато срещне ’\0’ и преброява всеки един от елементите му без ’\0’. Тя може да се реализира по следния начин:
int strlen(char *s)
{
int i=0;
while(s[i]!=’\0’)i++;
return i;
}