Информатика
   
Низове

Копиране на низове

Копиране на низове се извършва чрез функцията strcpy.
Въпреки, че четенето и отпечатването на низове е реализирано по начин, подобен на този на работа с числа, присвояването на низове не може да се извърши чрез операцията за присвояване. Ето защо се налага да се използва функцията strcpy.


а) Синтаксис:
strcpy(<низ1>,<низ2>);
Тук първият параметър задължително трябва да бъде име на променлива – стринг, за да може да й се присвои стойността на втория параметър, който от своя страна може да бъде произволен знаков низ. Резултатът, който функцията връща е присвоения низ.


б) Семантика:

На променливата <низ1> се присвоява стойността на<низ2>.  Дължината на <низ1> трябва да бъде достатъчна, за да побере в себе си <низ2>.  В противен случай част от информацията ще бъде загубена.


Отново ще опишем семантиката чрез реализацията на функция, която би могла да изглежда по следния начин:
char * strcmp(char *s1, const char *s2 )
{
int i;
for(i=0;s2[i]!=’\0’;i++)
s1[i]=s2[i];
return s1;
}