Информатика
   
Низове

Сравняване на низове

Сравняването на низове става според лексикографската им наредба. Осъществява се чрез функцията strcmp.


а) Синтаксис:
strcmp(<низ1>,<низ2>);
Функцията има два параметъра – произволни последователности от знаци.


б) Семантика:

Функцията сравнява двата низа. Тя връща като резултат цяло число, което е отрицателно, ако първия стринг е преди втория в лексикографската подредба, нула – ако двата стринга са еднакви и положително число, ако първия стринг е след втория в лексикографската подредба.


Реализацията на функцията би могла да изглежда по следния начин:
int strcmp(const char *s1, const char *s2 )
{
int i;
for(i=0;s1[i]!=’\0’;i++)
if(s1[i]!=s2[i]) return s1[i]-s2[i];
return 0;
}

Ето няколко примера:
strcmp(“text1”,”text2”)//връща отрицателно число
strcmp(“text”,”text”)//връща нула
strcmp (“text2”,”text1”) //връща положително число